Ansvarsbegrænsning!

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden.

Spørgeskema om social kapital - (15 spørgsmål)

Info og viden vedrørende social kapital findes hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - http://www.arbejdsmiljoforskning.dk


RikeTech.


De følgende spørgsmål handler om social kapital. Social kapital er de ressourcer, der findes i relationer mellem medarbejdere på en arbejdsplads.


1. De første spørgsmål handler om den gruppe, som du arbejder i til daglig.

1.1 I vores gruppe hjælper vi kolleger, der har for meget at lave

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

1.2 I vores gruppe er vi enige om, hvad der er det vigtigste i vores arbejdsopgaver

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

1.3 Jeg har tillid til gruppens evne til at gøre arbejdet godt

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

1.4 Der er en følelse af sammenhold og samhørighed i min gruppe

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad


2. De næste spørgsmål handler om din gruppes forhold til andre grupper/afdelinger.

Her tænker vi på sygeplejersker, visitation, træningspersonale, andre plejeteams (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt), administration mv. Hvis du arbejder i xxxx, bedes du tænke på din relation til yyyy, zzzz, vvvv mv.

2.1 Vores gruppe og andre grupper/afdelinger anerkender hinandens bidrag til at løse arbejdsopgaverne

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

2.2 Vi er enige om de vigtigste mål med arbejdet på tværs af afdelingerne i organisationen

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

2.3 Andre grupper giver os den information, som vi har brug for, for at vi kan klare vores arbejdsopgaver godt

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

2.4 Andre grupper har stor forståelse for det arbejde, vi udfører i vores gruppe

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad


3. De næste spørgsmål handler om forholdet mellem medarbejderne i gruppen og den nærmeste daglige leder af gruppen.

3.1 Vores nærmeste leder tager hensyn til vores behov og synspunkter, når han eller hun træffer beslutninger

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

3.2 Den nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

3.3 Vores nærmeste leder har stor forståelse for det arbejde, vi udfører

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

3.4 Gruppens forhold til vores nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad


4. De følgende spørgsmål handler om forholdet mellem medarbejderne i gruppen og ledelsen for arbejdspladsen som helhed.

I det følgende spørger vi til din vurdering af "ledelsen", dvs. den samlede ledelse på arbejdspladsen.

4.1 De ansatte bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

4.2 Der er en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan vi skal udføre opgaverne

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad

4.3 I gruppen føler vi en stærk tilknytning til vores arbejdsplads

I meget lav grad
I lav grad
Delvist
I høj grad
I meget høj grad


Der er ikke flere spørgsmål til dette skema.

Mange tak for hjælpen.


Skalaværdierene går fra 0 - 100, hvor 0 er dårligst og 100 er bedst.

Sammenligner man denne måling med tidligere målinger, kan følgende oversigt bruges.Indtast kode: